Marc Wauman studeerde rechten aan de Universiteit Gent en vervolgens fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel.  Vanaf 1990 deed hij zijn eerste fiscale praktijkervaring op bij Pricewaterhouse Coopers (toen Coopers&Lybrand) te Brussel. In het najaar van 1992 werd hij advocaat aan de balie te Antwerpen. Reeds in zijn stagejaren, vervolgens als medewerker en later als vennoot, timmerde hij voortdurend mee aan de uitbouw van het kantoor. Hij is vooral actief op het domein van de inkomstenbelasting, met bijzondere interesse voor het vennootschapsrecht en de diverse aspecten van de internationale fiscaliteit (belasting der niet-inwoners, dubbelbelastingverdragen, Europees fiscaal recht, kaaimantaks voor buitenlandse juridische constructies, …). Hij heeft ook een zeer ruime ervaring op het gebied van fiscale regularisaties en het aanvragen van rulings (voorafgaande beslissingen in fiscale zaken). Marc Wauman doceerde aan het Instituut voor Hoger Economisch Onderwijs van de Belgische Kamer voor Rekenplichtigen (BKR) en vervolgens aan de Hogeschool Antwerpen, Artesis Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool (APH). In de postgraduaat opleiding Fiscaliteit doceert hij aldaar het vak “procedure Inkomstenbelasting”, wat naadloos aansluit bij zijn dagelijkse beroepsactiviteit. Hij werkt geregeld mee aan fiscale seminaries en is lid van de redactie “buitenlandse fiscale rechtspraak” van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (TFR). Tevens is hij lid van IFA (International Fiscal Association) en gast van het Fiscaal Gezelschap.

Voorkeurmateries 

 • fiscale procedures
 • vennootschapsbelasting
 • dubbelbelastingverdragen
 • rulings
 • fiscale regularisaties
 • registratie- en erfbelasting 

Publicaties

In Boeken 

 • “Wat rest er van het Belgisch bankgeheim in de inkomstenbelastingen?” in Fiscaal Dreamteam – compilatie 2014, Brussel, Forum for the Future 2014, 87-106
 • “Artikel 7: Ondernemingswinst”, in Het Belgisch Nederlands Dubbelbelastingvedrag, B. Peeters (ed.), Brussel, Larcier 2008, 119-148
 •  “Artikel 7: Ondernemingswinst”, in Het nieuwe Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag, B. Peeters (ed.), Brussel, Larcier 2001, 109-138
 •  “Aankoop en verkoop van bedrijfsactiva boven en beneden de waarde in de inkomstenbelasting”, in Gentse Geschriften, Raakpunten en spanningen tussen fiscaal recht en boekhoudrecht, S. VAN CROMBRUGGE (ed.), Kalmthout,  Biblo, 1990, 257-271

 In tijdschriften 

 • “Veronderstelt een fiscale aftrek voor minderwaarden het recht om meerwaarden te belasten?”, T.F.R. 2015, nr. 477, 196-202
 • “De grensarbeidersregeling in het Duits-Frans dubbelbelastingverdrag”, T.F.R. 2011, nr. 398, 239-244
 • “Kan een definitief geworden directoriale beslissing nog bestreden worden?”, T.F.R. 2009, nr. 368, p. 804-808
 • “DBI van financieringsvennootschappen: aftrek in functie van schuldratio”, T.F.R. 2008, nr. 337, 228-230
 • “Vergoeding wegens niet nakomen van een belofte tot tewerkstelling onder het Duits-Zwitsers dubbelbelastingverdrag”, T.F.R. 2008, nr. 336, 177-180
 • “’Tax on tax’ gebillijkt”, T.F.R. 2007, nr. 324, 576-579
 • “De kwalificatie van liquidatie-uitkeringen onder het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag”, T.F.R. 2006, nr. 308, p. 751-753.
 • “Hof van Justitie wijst meest begunstigde natie-behandeling van de hand”, T.F.R. 2006, nr. 304, 587-590
 • “Pensioenkapitalen onder de dubbelbelastingverdragen: art. 18 of 21?”, T.F.R. 2006, nr. 300, 341-343
 • “Bruto of netto: de onenigheid duurt voort”, T.F.R. 2006, nr. 295, 107-108
 • “De loutere aankoop van goederen leidt niet tot een vaste inrichting”, T.F.R. 2005, nr. 281, 462-464.
 • “Bouwwerf en vaste inrichting”, T.F.R. 2004, nr. 265, 682-684
 • “Aanvang invorderingstermijn veronderstelt regelmatige verzending van aanslagbiljet”, T.F.R. 2004, nr. 257, 267-268
 • “De grenzen van art. 315, lid 1, WIB 1992 opnieuw verkend”, T.F.R. 2003, nr. 241, 447-448
 • “Over vorderingen in rechte van de fiscus tegen de belastingplichtige en het bankgeheim in de inkomstenbelastingen”, T.F.R. 2003, nr. 238, 280-282
 • “Over het voorleggen van de boekhouding zonder verplaatsing en feitelijke vermoedens”, T.F.R. 2003, nr. 235, 123-125
 • “Kunnen huurvoordelen beroepsinkomsten zijn?”, T.F.R. 2001, nr. 203, 598-600 “Het bedrijf of de rechtspersoon: wat telt voor de verliesrecuperatie?”, T.F.R. 1996, nr. 144, 212-218 
 • “Meerwaardentabellen natuurlijke personen en vennootschappen”, T.F.R. 1994, nr. 124, 78-81 
 • “noot onder Antwerpen 15 september 1998”, T.F.R. 1999, nr. 163, 53-55 
 • “Procedure”, dans Overzicht van rechtspraak inkomstenbelasting 1993-1994, T.F.R. 1997, nr. 147-148, 83-92 

In nieuwsbrieven 

 • “Afzonderlijke fiscale woonplaats voor gehuwden”, Fiscoloog (I.) 1994, nr. 132, 2-3 
 • “Velasquez-doctrine voor de tweede maal zwaar onder vuur”, Fiscoloog (I.), 1995, nr. 138, 1-2 
 • “Vaste inrichting: voldoende onderling verband tussen werven”, Fiscoloog (I.) 1995, nr. 143, 6-7 
 • “Antillen-route: streng arrest over onsympathieke feiten”, Fiscoloog (I.) 1996, nr. 149, 4-5 
 • “Interesten en royalty’s van vaste inrichtingen van Duitse ondernemingen”, Fiscoloog (I.), nr. 155, 2-3 
 • “Verhouding bestuurders- en grensarbeidersregeling”, Fiscoloog (I.) 1996, nr. 157, 6-7 
 • “ABOS-circulaire: geen wettelijke basis voor bijzonder forfait”, Fiscoloog (I.) 1997, nr. 168, 6 
 • “Omrekeningsverliezen: aftrekbaar bij hoofdzetel”, Fiscoloog (I.) 1998, nr. 175, 5-6 
 •  “Tax-equalisation: wat met de parafiscale druk?”, Fiscoloog (I.) 2000, nr. 195,  7-8 
 • “Buitenlandse kaderleden: rechtspraak erkent wettelijkheid circulaire”, Fiscoloog (I.) 2000, nr. 202, 2-4 
 • “Buitenlandse lesopdracht verhindert taxatie in België niet”, Fiscoloog (I.) 2001, nr. 207, 3-4 
 • “Bouwwerf en vaste inrichting”*, Fiscoloog (I.) 2001, nr. 210, 2-3 
 • “Buitenlandse kaderleden: onbelastbaarheid buitenlandse prestaties bij split-payroll”, Fiscoloog (I.) 2002, nr. 221, 5-6 
 • “Belgische FBB-regeling strijdig met verdrag”, Fiscoloog (I.) 2003, nr. 241, 1-2 
 • “Verlaagde bronheffing niet afhankelijk van formaliteiten”, Fiscoloog (I.) 2004, nr. 249, 1-3 
 • “Administratieve toelichting bij de 183-dagenregeling”, Fiscoloog (I.) 2005, nr. 259, 6-8 
 • “Belgisch-Braziliaans dubbelbelastingverdrag: vrijstelling B.V. zonder formaliteiten”, Fiscoloog (I.) 2006, nr. 270, 5-7 
 • “Kan een grensarbeider buiten grensstreek werken met behoud statuut?”, Fiscoloog (I) 2008, nr. 298, 1-4 
 • “Langere aanslagtermijn voor buitenlandse inkomsten?”, Fiscoloog (I) 2009, nr. 309, 3-8 
 • “Fictief loon valt onder artikel 15 van het ‘nieuw’ verdrag”, Fiscoloog (I) 2011, nr. 330, 1-3 
 • “Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van zelfstandige: restartikel”, Fiscoloog (I) 2012, nr. 348, 5-8 
 • “Vervangingsinkomsten: wie mag belasting heffen?”, Fiscoloog (I), 2012, nr. 342, 1-4 
 • “De moeizame toepassing van het bestuurdersartikel”, Fiscoloog (I) 2011, nr. 326, 3-7 
 • “Aftrek hypotheekrente: ook voor niet-ingezetenen”, Fiscoloog (I) 2009, nr. 303, 5-8 
 • “Progressievoorbehoud: concrete berekening”, Fiscoloog (I.) 2007, nr. 280, 5-7 
 • “Het belastbare tijdperk in de BNI”, Fiscoloog (I.) 2005, nr. 264, 4-5 
 • “Sociale uitkeringen onder het oude verdrag: restartikel”, Fiscoloog (I.) 2005, nr. 258, 6-8 
 •  “Verrekening FBB vereist betaling van buitenlandse belasting”, Fiscoloog (I.) 2004 , nr. 246, 3-5 
 • “Uitwisseling van inlichtingen: draagwijdte”, Fiscoloog (I.) 2003, nr. 237, 5-6 
 • “‘Velasquez’ in de personenbelasting”, Fiscoloog (I.) 2001, nr. 216, 1-3 
 • “Ziekte-uitkeringen vallen onder het restartikel”, Fiscoloog (I.) 2001, nr. 216, 1-3 
 • “Buitenlandse kaderleden; huurverlies en bewijs van buitenlandse prestaties”, Fiscoloog (I.) 2000, nr. 203, 3-4 
 • “Belastingvrije vergoedingen: verduidelijkingen bij berekening”, Fiscoloog (I.) 2000, nr. 197, 1-2 
 • “Loonbegrip uitgelegd aan de hand van zinsverband”, Fiscoloog (I.) 1999, nr. 193, 1-3 
 • “Hoe wordt een niet-concurrentiebeding belast?”, Fiscoloog (I.) 1998, nr. 171, 7-8 
 • “Terugbetaling RV: wanneer moratoriumintresten?”, Fiscoloog (I.) 1997, nr. 168, 4-6   
 • “In eigen beheer gevormde Nederlandse pensioenen”, Fiscoloog (I.) 1996, nr. 157, 4-5 
 • “Internationale chauffeurs uitgesloten van grensarbeidersregeling”, Fiscoloog (I.) 1996, nr. 153, 1-2 
 • “DBV verenigbaar met Europees gemeenschapsrecht”, Fiscoloog (I.), 1996, nr. 147, 3-6 
 • “Pragmatische beoordeling van het begrip stopzetting”, Fisc. Act. 1995, nr. 19, 7-8 
 • “Registratierechten op vonnissen en arresten”, Tableau 1994, nr. 18, 3-4 
 • “Progressievoorbehoud: proportionele omdeling blijft de regel bij berekening van vrijstelling”, Fiscoloog (I.) 1994, nr. 130, 6-7