Hubert Dubois studeerde rechten en economische wetenschappen aan de universiteit te Leuven. Aan de Fiscale Hogeschool te Brussel behaalde hij de titel van graduaat in de fiscale wetenschappen. Van 1982 tot 1995 doceerde hij aan de Fiscale Hogeschool te Brussel het van “regionale en lokale belastingen”. In 1996 werd hij uitgenodigd om gastprofessor te worden aan de Universiteit Antwerpen, waar hij het vak “grondige studie van de fiscale geschillenprocedure” ging doceren. Als advocaat in fiscale geschillen kan bij bogen op een ervaring van meer dan vijfendertig jaar. In die periode heeft hij betekenisvolle rechtspraak gemaakt in alle takken van het fiscaal recht. Hij is dus een door de wol geverfde pleiter in fiscale aangelegenheden. Hubert Dubois is eveneens Em. hoofdredacteur van het toonaangevende Tijdschrift voor Fiscaal Recht, dat wordt uitgegeven door de uitgeverij Larcier te Brussel. Hij is ook gast van het Fiscaal Gezelschap en tevens lid van IFA (International Fiscal Associciation)

 Voorkeurmateries

 • fiscale procedures (alle belastingen)
 • fiscaal strafrecht, inclusief witwaswetgeving
 • fiscale regularisaties 

Selectie van publicaties

In boeken 

 • “De visie van een fiscaal advocaat”, in Reflecties over de aanpak van de fiscale fraude en de rechten van de belastingplichtige, Gent, Larcier, 2010, 131 e.v. 
 • “De verboden substitutie van motieven: over de invloed van de wet Motivering Bestuurshandelingen op de geschillenprocedure inzake inkomstenbelastingen”, in ‘recht zonder omwegen’, Fiscale opstellen aangeboden aan prof. Dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, Gent, Larcier, 1999, 309-327 
 • “Het administratief luik: BTW en de andere indirecte belastingen”, in Br. PEETERS (ed.), De hervorming van de fiscale procedure: commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999, Antwerpen,  Maklu, 1999, 171-203 
 • “Over het gebruik van het potlood en de samenstelling van het geschildossier in de fiscale procedure”, in Liber Amicorum, W. MAECKELBERGH: Fiscaliteit op de vooravond van de XXIe eeuw, Brussel, F.M.S., 1993, 197-206 

In tijdschriften 

 • “Over het bewijs van de aankopen in het bijzonder en over enkele regels betreffende het bewijs van de winst in het algemeen”, T.F.R. 2016, nr. 499,  320 e.v. 
 • “De belastingcontrole, een geweldloze confrontatie”, T.F.R. 2014, nr. 453-454, 4 e.v. 
 • “Feitelijke vermoedens: een raming is geen feit!”, noot onder Cassatie 22 mei 2014, T.F.R. 2014, nr. 471, 950 e.v. 
 • “De bevrijding van de KBLux-klanten, en Antigoon”, T.F.R. 2014, nr. 412, 941 e.v. 
 • “De KB Lux klanten gevonnist.” T.F.R. 2006, nr. 311, 900-910 
 • “De spontane regularisatie na de EBA”, T.F.R. 2005, nr. 286, 695-696 
 • “De objectconfiscatie bij fiscale witwas is een dommigheid.” (noot onder Rb. Brussel, 26 februari 2004), T.F.R. 2004, nr. 268, 873-881 
 • “De rol van de partijen voor de fiscale rechtbank”, T.F.R. 2003, nr. 238, 259-266 
 • “De rechtvaardige rechters”, T.F.R. 2001, nr. 205, 735-736 
 • “De nieuwe bezwaarprocedure: bedenkingen na een studiedag”, T.F.R. 1999, nr. 163, 27-28 
 • “Vijf regels van fiscaal onderzoek: grondbeginselen van het fiscaal onderzoek en het gebruiken van inlichtingen gevonden door andere administraties of instanties”, T.F.R. 1988, nr. 81-82, 262-284