Kris Heyrman werd geboren te Beveren-Waas op 4 april 1974. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en beëindigde deze studies in 1997, waarna hij een aanvullende opleiding fiscaal recht aan deze universiteit volgde (1998). In 1998 vatte hij zijn stage als advocaat aan met Meester Hubert Dubois als patroon. Na de beëindiging van zijn stage in 2001, bleef hij werkzaam als medewerker en sinds 2007 als vennoot van het kantoor. Reeds vele jaren bouwt Kris Heyrman mee aan het kantoor, vooral op het gebied van BTW, douane en accijnzen en fiscaal strafrecht. Daarbij worden ook de andere domeinen van het fiscaal recht niet uit het oog verloren, zoals de inkomstenbelastingen, de erfbelasting en de registratierechten. Hij is niet enkel vertrouwd met procedures voor de verschillende rechtbanken, doch kan tevens geraadpleegd worden bij onderhandelingen met de fiscale administraties, het aanvragen van een fiscale ruling of het verstrekken van fiscaal advies. Kris Heyrman is ook auteur van diverse juridische publicaties en is lid van de redactie doctrine van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht.

Voorkeurmateries

 • fiscale procedure (alle belastingen)
 • BTW
 • douane en accijnzen
 • fiscaal strafrecht, inclusief witwaswetgeving

Selectie van publicaties

In Boeken

 • “Verjaring”, in Fiscale Rechtspraakoverzichten BTW 2009-2014, W. PANIS (ed.), Gent, Larcier 2015, 277-292
 • “Strafbepalingen” in Fiscale Rechtspraakoverzichten BTW 2009-2014, W. PANIS (ed.), Gent, Larcier 2015, 242-268
 • “Verjaring”, in BTW-Handboek. Editie 2014, H. VANDEBERGH (ed.), Gent, Larcier 2014, 1623-1651
 • “Strafbepalingen” in BTW-Handboek. Editie 2014, H. VANDEBERGH (ed.), Gent, Larcier 2014, 1575-1622
 • “Aftrek van BTW”, in Btw-handleiding voor advocaten, H. VANDEBERGH (ed.), Gent, Larcier 2014, 46-58
 • “Strafbepalingen” in Fiscale Rechtspraakoverzichten BTW 2005-2008, W. PANIS (ed.), Gent, Larcier 2010, 191-218
 • “Verjaring”, in Fiscale rechtspraakoverzichten BTW 2005-2008, W. PANIS (ed.), Gent, Larcier 2010, 225-239
 • “Strafbepalingen”, in Fiscale rechtspraakoverzichten BTW 1999-2004, J. VAN BESIEN (ed.), Gent, Larcier 2006, 187-211
 • “Verjaring”, in Fiscale rechtspraakoverzichten BTW 1999-2004, J. VAN BESIEN (ed.), Gent, Larcier 2006, 213-235

In tijdschriften

 • “De interpretatie van het Hof van Cassatie inzake de btw-verjaringstermijnen”, T.F.R. 2015, nr. 489, 811-813
 • “De taxatie van de reële huurinkomsten van onroerend goed”, T.F.R. 2015, nr. 473, 4-5
 • “De inperking van de onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid inzake BTW”, T.F.R. 2013, nr. 452, 943-944
 • “De onverjaarbaarheid van de strafvervolging inzake fiscale fraude”, T.F.R. 2013, nr. 435, 115-116
 • “De verhoging van de strafrechtelijke geldboeten voor fiscale overtredingen”, T.F.R. 2012, nr. 422, 471-472
 • "De verruimde minnelijke schikking: hoge verwachtingen worden in de praktijk getemperd”, T.F.R. 2011, nr. 405, 583-584
 • “Vordering tot betaling van accijnzen ook bij verjaring van de strafvordering”, Fisc.Act. 2010, nr. 41, 8-12
 • “Het consignatieverzoek inzake BTW”, (noot onder Antwerpen 28 oktober 2008), T.F.R. 2009, nr. 368, 778-783
 • “De onderzoekstermijnen inzake BTW”, (noot onder Rb. Leuven 14 maart 2008), RABG 2008, 1165-1168
 • “Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over het vervoer voor rekening van de koper bij uitvoer en maakt tevens komaf met anatocisme bij van rechtswege verschuldigde moratoire interesten inzake BTW”, (noot onder Cass. 14 februari 2008), T.F.R. 2008, nr. 348, 890-896
 • “Een bijzonder verhoudingsgetal is niet hetzelfde als een algemeen verhoudingsgetal: gevolgen voor de verjaring van de vordering tot voldoening van de BTW”, (noot onder Brussel 20 september 2006), T.F.R. 2007, nr. 326, 679-684
 • “Het corrigeren van een te hoog BTW-tarief kan kwalijke gevolgen hebben door een speling van de verjaringsregels”, (noot onder Gent 27 juni 2006), T.F.R. 2007, nr. 322, 441-446
 • “Het Hof van Cassatie stippelt de krijtlijnen uit inzake de bewijslast van het toepasselijke BTW-tarief”, (noot onder Cass. 13 mei 2005), T.F.R. 2005, nr. 290, 918
 • “Het Arbitragehof houdt strikt vast aan het legaliteitsbeginsel inzake BTW”, (noot onder Arbitragehof 16 maart 2005), T.F.R. 2005, nr. 284, 598-602
 • “Is water een onroerend goed voor de BTW op havengelden”, (noot onder Gent 27 april 2004), T.F.R. 2005, nr. 276, 185-189
 • “Het huiszoekingsrecht van de fiscale Administratie inzake BTW en inkomstenbelasting”, (noot onder Cass. 16 december 2003), T.F.R. 2004, nr. 260, 448-451
 • “Een werkend vennoot die minder belasting wou, maar meer belasting kreeg na het indienen van een bezwaarschrift”, (noot onder Gent 23 september 2003), T.F.R. 2004, nr. 258, 326-329
 • “De BTW bij fictieve facturatie”, (noot onder Rb. Antwerpen 5 februari 2002), T.F.R. 2002, nr. 232, 1144-1148
 • “De BTW-vrijstelling voor sportclubs, opgericht als VZW: mag er winst gemaakt worden en is BTW verschuldigd over de lidgelden ?”, (noot onder H.v.J. 27 maart 2002), T.F.R. 2002, nr. 225, 720-725