Kris Heyrman was born in Beveren-Waas on 4 April 1974. He studied law at the University of Antwerp and graduated in 1997, after which he followed an additional course in tax law at this university (1998). In 1998 he started as a trainee lawyer under the patronage of Master Hubert Dubois. After completing his training in 2001, he stayed on as an employee and later became a partner in the practice. Kris Heyrman has spent many years helping to build the office, particularly in the areas of VAT, customs and excise and fiscal criminal law. Not to mention other areas of tax law, such as income tax, inheritance tax and registration tax. He is familiar with the procedures of the various courts and can be consulted on negotiations with the tax authorities, on applications for a tax ruling or for general tax advice. Kris Heyrman has also authored numerous legal publications and he is a member of the editorial staff ‘Doctrine’ for the magazine Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Specialisations

 • fiscal procedure (all taxes)
 • VAT
 • customs and excise
 • criminal tax law, including laundering legislation

Selection of publications

Books

 • “De verjarings- en onderzoekstermijnen inzake BTW”, in Fiscaal Dreamteam. Compilatie 2015, Forum for the Future, 2015, 97-115.
  * “VAT Inspection and Expiry times”
 • “Verjaring”, in Fiscale Rechtspraakoverzichten BTW 2009-2014, W. PANIS (ed.), Gent, Larcier, 2015, 277-292
  * “Prescription”
 • “Strafbepalingen” in Fiscale Rechtspraakoverzichten BTW 2009-2014, W. PANIS (ed.), Gent, Larcier, 2015, 242-268
  * “Setting punishments”
 • “Verjaring”, in BTW-Handboek. Editie 2014, H. VANDEBERGH (ed.), Gent, Larcier, 2014, 1623-1651
  * “Prescription”
 • “Strafbepalingen” in BTW-Handboek. Editie 2014, H. VANDEBERGH (ed.), Gent, Larcier, 2014, 1575-1622
  * “Setting punishments”
 • “Aftrek van BTW”, in Btw-handleiding voor advocaten, H. VANDEBERGH (ed.), Gent, Larcier, 2014, 46-58
  * “Deduction of VAT”
 • “Strafbepalingen” in Fiscale Rechtspraakoverzichten BTW 2005-2008, W. PANIS (ed.), Gent, Larcier, 2010, 191-218
  * “Setting punishments”
 • “Verjaring”, in Fiscale rechtspraakoverzichten BTW 2005-2008, W. PANIS (ed.), Gent, Larcier, 2010, 225-239
  * “Prescription”
 • “Strafbepalingen”, in Fiscale rechtspraakoverzichten BTW 1999-2004, J. VAN BESIEN (ed.), Gent, Larcier, 2006, 187-211
  * “Setting punishments”
 • “Verjaring”, in Fiscale rechtspraakoverzichten BTW 1999-2004, J. VAN BESIEN (ed.), Gent, Larcier, 2006, 213-235
  * “Prescription”

Legal magazines

 • De bijzondere btw-regeling voor advocaat-medewerkers en stagiairs”, Today’s Lawyer 2016, nr. 4, 3-6.
  * “The special VAT regulation for associate lawyers and trainees”
 • “Staat de zevenjarige btw-verjaringstermijn bij de verkrijging van inlichtingen uit het buitenland bijkomend onderzoek in de weg?” (noot onder Gent 17 november 2015), RABG 2016, 824-829.
  * “Does the seven year VAT expiry period on obtaining information from abroad hamper inspection?”
 • “De interpretatie van het Hof van Cassatie inzake de btw-verjaringstermijnen”, T.F.R., 2015, nr. 489, 811-813
  * “The Supreme Court's interpretation of the VAT expiry terms”
 • “De taxatie van de reële huurinkomsten van onroerend goed”, T.F.R., 2015, nr. 473, 4-5
  * “Taxation of the real rental income from property”
 • “De inperking van de onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid inzake BTW”, T.F.R. 2013, nr. 452, 943-944
  * “The restriction of the unlimited individual responsibility on the subject of VAT”
 • “De onverjaarbaarheid van de strafvervolging inzake fiscale fraude”, T.F.R. 2013, nr. 435, 115-116
  * “The imprescriptibility of criminal prosecution in case of fiscal fraud”
 • “De verhoging van de strafrechtelijke geldboeten voor fiscale overtredingen”, T.F.R. 2012, nr. 422, 471-472
  * “The increase of criminal fines for fiscal offences”
 • “De verruimde minnelijke schikking: hoge verwachtingen worden in de praktijk getemperd”, T.F.R. 2011, nr. 405, 583-584
  * “The settlement out of court: high expectations are being tempered in practice”
 • “Vordering tot betaling van accijnzen ook bij verjaring van de strafvordering”, Fisc.Act. 2010, nr. 41, 8-12
  * “The claim to collect excise duties and the prescription of the criminal prosecution”
 • “Het consignatieverzoek inzake BTW”, (noot onder Antwerpen 28 oktober 2008), T.F.R. 2009, nr. 368, 778-783
  * “The demand for consignment on the subject of VAT”
 • “De onderzoekstermijnen inzake BTW”, (noot onder Rb. Leuven 14 maart 2008), RABG 2008, 1165-1168
  * “The terms of investigation for VAT”
 • “Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over het vervoer voor rekening van de koper bij uitvoer en maakt tevens komaf met anatocisme bij van rechtswege verschuldigde moratoire interesten inzake BTW”, (noot onder Cass. 14 februari 2008), T.F.R. 2008, nr. 348, 890-896
  * “The High Court gives his opinion concerning the transport on behalf of the vendor in case of exportation and makes an end on the capitalization of moratory interests for VAT”
 • “Een bijzonder verhoudingsgetal is niet hetzelfde als een algemeen verhoudingsgetal: gevolgen voor de verjaring van de vordering tot voldoening van de BTW”, (noot onder Brussel 20 september 2006), T.F.R. 2007, nr. 326, 679-684
  * “A particular ratio is not the same as a general ratio: consequences for the prescription of the action to collect VAT”
 • “Het corrigeren van een te hoog BTW-tarief kan kwalijke gevolgen hebben door een speling van de verjaringsregels”, (noot onder Gent 27 juni 2006), T.F.R. 2007, nr. 322, 441-446
  * “A correction of an exceeded rate of VAT can have bad consequences by a play of the rules of prescription”
 • “Het Hof van Cassatie stippelt de krijtlijnen uit inzake de bewijslast van het toepasselijke BTW-tarief”, (noot onder Cass. 13 mei 2005), T.F.R. 2005, nr. 290, 918
  * “the Court of Cassation marks out the lines on the burden of proving the applicable VAT rate”
 • “Het Arbitragehof houdt strikt vast aan het legaliteitsbeginsel inzake BTW”, (noot onder Arbitragehof 16 maart 2005), T.F.R. 2005, nr. 284, 598-602
  * “The Constitutional Court adheres strictly to the principle of legality in respect of VAT”
 • “Is water een onroerend goed voor de BTW op havengelden”, (noot onder Gent 27 april 2004), T.F.R. 2005, nr. 276, 185-189
  * “Is water an immovable property concerning the VAT on port dues”
 • “Het huiszoekingsrecht van de fiscale Administratie inzake BTW en inkomstenbelasting”, (noot onder Cass. 16 december 2003), T.F.R. 2004, nr. 260, 448-451
  * “The right of the VAT and income tax Administration to conduct a house search”
 • “Een werkend vennoot die minder belasting wou, maar meer belasting kreeg na het indienen van een bezwaarschrift”, (noot onder Gent 23 september 2003), T.F.R. 2004, nr. 258, 326-329
  * “A working partner who wanted to pay less tax, but was taxed more after lodging an objection”
 • “De BTW bij fictieve facturatie”, (noot onder Rb. Antwerpen 5 februari 2002), T.F.R. 2002, nr. 232, 1144-1148
  * “The VAT on fictive invoices”
 • “De BTW-vrijstelling voor sportclubs, opgericht als VZW: mag er winst gemaakt worden en is BTW verschuldigd over de lidgelden ?”, (noot onder H.v.J. 27 maart 2002), T.F.R. 2002, nr. 225, 720-725
  * “VAT exemption for sports clubs set up as not-for-profit organisations: can profit be made and is VAT payable on the membership fees?”