Marc Wauman studied law at Ghent University and fiscal science at the Tax College in Brussels. In 1990 he gained his first practical experience of taxation at Pricewaterhouse Coopers (then Coopers & Lybrand) in Brussels. In autumn of 1992 he became lawyer at the Antwerp bar. Since his years as a trainee, then as an employee and later as a partner, he has worked tirelessly on the expansion of the practice. He works mostly in the area of income tax and has a special interest in corporate law and aspects of international fiscal law (taxation of non-residents, double taxation agreements, European fiscal law, transparent tax for foreign legal structures, etc.). He is also highly experienced in the area of tax regularisation. Marc Wauman taught at the Institute of Higher Economic Education at the Belgian Chamber of Accountants (BKR) and later at Antwerp University College, Artesis University College and Artesis Plantijn University College (APH). At the latter he taught "Income Tax Procedure", a subject in the postgraduate course in Fiscal Policy, which ties in seamlessly with his daily profession. He contributes regularly to tax seminars en and is a member of the editorial staff ‘foreign fiscal jurisprudence’ for the magazine ‘Tijdschrift voor Fiscaal Recht’’ (T.F.R.). He is also a member of the IFA (International Fiscal Association) and a fellow of the “Fiscaal Gezelschap”.

Specialisations

 • fiscal procedure
 • corporate tax
 • double taxation agreements
 • rulings
 • tax settlements
 • registration and inheritance tax

Selection of publications

Books 

 • “Grensoverschrijdende tewerkstelling: welke Staat is heffingsbevoegd?” in Fiscaal Dreamteam – compilatie 2020, Brussel, Forum for the Future 2020,
 • “Krachtlijnen betreffende interesten inzake inkomstenbelastingen” in Fiscaal Dreamteam – compilatie 2019, Brussel, Forum for the Future 2019, 285-305
 • “De heffingsbevoegdheidsregels uit het OESO-Modelverdrag 2017” in Fiscaal Dreamteam – compilatie 2018, Brussel, Forum for the Future 2018, 197-223
 • “Aanslagtermijnen in de inkomstenbelastingen” in Fiscaal Dreamteam – compilatie 2017, Brussel, Forum for the Future 2017, 323-344
 • “Wat rest er van het Belgisch bankgeheim in de inkomstenbelastingen?” in Fiscaal Dreamteam – compilatie 2014, Brussel, Forum for the Future 2014, 87-106
 • “Artikel 7: Ondernemingswinst”, in Het Belgisch Nederlands Dubbelbelastingvedrag, B. Peeters (ed.), Brussel, Larcier 2008, 119-148
 •  “Artikel 7: Ondernemingswinst”, in Het nieuwe Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag, B. Peeters (ed.), Brussel, Larcier 2001, 109-138
 •  “Aankoop en verkoop van bedrijfsactiva boven en beneden de waarde in de inkomstenbelasting”, in Gentse Geschriften, Raakpunten en spanningen tussen fiscaal recht en boekhoudrecht, S. VAN CROMBRUGGE (ed.), Kalmthout,  Biblo, 1990, 257-271

Legal magazines 

 • “Beschikking over (wisselend) kantoor bij opdrachtgever vormt vaste inrichting”, T.F.R. 2019, nr. 553, 36-39
 • “Wie belast een in Nederland wonende piloot die deels vanuit in Italië werkt voor een Britse luchtvaartonderneming, T.F.R. 2018, nr. 542, 513-518
 • “Veronderstelt een fiscale aftrek voor minderwaarden het recht om meerwaarden te belasten?”, T.F.R. 2015, nr. 477, 196-202
 • “De grensarbeidersregeling in het Duits-Frans dubbelbelastingverdrag”, T.F.R. 2011, nr. 398, 239-244
 • “Kan een definitief geworden directoriale beslissing nog bestreden worden?”, T.F.R. 2009, nr. 368, p. 804-808
 • “DBI van financieringsvennootschappen: aftrek in functie van schuldratio”, T.F.R. 2008, nr. 337, 228-230
 • “Vergoeding wegens niet nakomen van een belofte tot tewerkstelling onder het Duits-Zwitsers dubbelbelastingverdrag”, T.F.R. 2008, nr. 336, 177-180
 • “’Tax on tax’ gebillijkt”, T.F.R. 2007, nr. 324, 576-579
 • “De kwalificatie van liquidatie-uitkeringen onder het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag”, T.F.R. 2006, nr. 308, p. 751-753.
 • “Hof van Justitie wijst meest begunstigde natie-behandeling van de hand”, T.F.R. 2006, nr. 304, 587-590
 • “Pensioenkapitalen onder de dubbelbelastingverdragen: art. 18 of 21?”, T.F.R. 2006, nr. 300, 341-343
 • “Bruto of netto: de onenigheid duurt voort”, T.F.R. 2006, nr. 295, 107-108
 • “De loutere aankoop van goederen leidt niet tot een vaste inrichting”, T.F.R. 2005, nr. 281, 462-464.
 • “Bouwwerf en vaste inrichting”, T.F.R. 2004, nr. 265, 682-684
 • “Aanvang invorderingstermijn veronderstelt regelmatige verzending van aanslagbiljet”, T.F.R. 2004, nr. 257, 267-268
 • “De grenzen van art. 315, lid 1, WIB 1992 opnieuw verkend”, T.F.R. 2003, nr. 241, 447-448
 • “Over vorderingen in rechte van de fiscus tegen de belastingplichtige en het bankgeheim in de inkomstenbelastingen”, T.F.R. 2003, nr. 238, 280-282
 • “Over het voorleggen van de boekhouding zonder verplaatsing en feitelijke vermoedens”, T.F.R. 2003, nr. 235, 123-125
 • “Kunnen huurvoordelen beroepsinkomsten zijn?”, T.F.R. 2001, nr. 203, 598-600 “Het bedrijf of de rechtspersoon: wat telt voor de verliesrecuperatie?”, T.F.R. 1996, nr. 144, 212-218 
 • “Meerwaardentabellen natuurlijke personen en vennootschappen”, T.F.R. 1994, nr. 124, 78-81 
 • “noot onder Antwerpen 15 september 1998”, T.F.R. 1999, nr. 163, 53-55 
 • “Procedure”, dans Overzicht van rechtspraak inkomstenbelasting 1993-1994, T.F.R. 1997, nr. 147-148, 83-92 

Newsletters 

 • “Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van zelfstandige: restartikel”, Fiscoloog (I) 2012, nr. 348, 5-8 
 • “Vervangingsinkomsten: wie mag belasting heffen?”, Fiscoloog (I), 2012, nr. 342, 1-4 
 • “Fictief loon valt onder artikel 15 van het ‘nieuw’ verdrag”, Fiscoloog (I) 2011, nr. 330, 1-3 
 • “De moeizame toepassing van het bestuurdersartikel”, Fiscoloog (I) 2011, nr. 326, 3-7 
 • “Langere aanslagtermijn voor buitenlandse inkomsten?”, Fiscoloog (I) 2009, nr. 309, 3-8 
 • “Aftrek hypotheekrente: ook voor niet-ingezetenen”, Fiscoloog (I) 2009, nr. 303, 5-8 
 • “Kan een grensarbeider buiten grensstreek werken met behoud statuut?”, Fiscoloog (I) 2008, nr. 298, 1-4 
 • “Progressievoorbehoud: concrete berekening”, Fiscoloog (I.) 2007, nr. 280, 5-7 
 • “Belgisch-Braziliaans dubbelbelastingverdrag: vrijstelling B.V. zonder formaliteiten”, Fiscoloog (I.) 2006, nr. 270, 5-7 
 • “Administratieve toelichting bij de 183-dagenregeling”, Fiscoloog (I.) 2005, nr. 259, 6-8 
 • “Het belastbare tijdperk in de BNI”, Fiscoloog (I.) 2005, nr. 264, 4-5 
 • “Sociale uitkeringen onder het oude verdrag: restartikel”, Fiscoloog (I.) 2005, nr. 258, 6-8 
 • “Verlaagde bronheffing niet afhankelijk van formaliteiten”, Fiscoloog (I.) 2004, nr. 249, 1-3 
 •  “Verrekening FBB vereist betaling van buitenlandse belasting”, Fiscoloog (I.) 2004 , nr. 246, 3-5 
 • “Belgische FBB-regeling strijdig met verdrag”, Fiscoloog (I.) 2003, nr. 241, 1-2 
 • “Uitwisseling van inlichtingen: draagwijdte”, Fiscoloog (I.) 2003, nr. 237, 5-6 
 • “Buitenlandse kaderleden: onbelastbaarheid buitenlandse prestaties bij split-payroll”, Fiscoloog (I.) 2002, nr. 221, 5-6 
 • “Buitenlandse lesopdracht verhindert taxatie in België niet”, Fiscoloog (I.) 2001, nr. 207, 3-4 
 • “Bouwwerf en vaste inrichting”*, Fiscoloog (I.) 2001, nr. 210, 2-3 
 • “‘Velasquez’ in de personenbelasting”, Fiscoloog (I.) 2001, nr. 216, 1-3 
 • “Ziekte-uitkeringen vallen onder het restartikel”, Fiscoloog (I.) 2001, nr. 216, 1-3 
 •  “Tax-equalisation: wat met de parafiscale druk?”, Fiscoloog (I.) 2000, nr. 195,  7-8 
 • “Buitenlandse kaderleden: rechtspraak erkent wettelijkheid circulaire”, Fiscoloog (I.) 2000, nr. 202, 2-4 
 • “Buitenlandse kaderleden; huurverlies en bewijs van buitenlandse prestaties”, Fiscoloog (I.) 2000, nr. 203, 3-4 
 • “Belastingvrije vergoedingen: verduidelijkingen bij berekening”, Fiscoloog (I.) 2000, nr. 197, 1-2 
 • “Loonbegrip uitgelegd aan de hand van zinsverband”, Fiscoloog (I.) 1999, nr. 193, 1-3 
 • “Omrekeningsverliezen: aftrekbaar bij hoofdzetel”, Fiscoloog (I.) 1998, nr. 175, 5-6 
 • “Hoe wordt een niet-concurrentiebeding belast?”, Fiscoloog (I.) 1998, nr. 171, 7-8 
 • “ABOS-circulaire: geen wettelijke basis voor bijzonder forfait”, Fiscoloog (I.) 1997, nr. 168, 6 
 • “Terugbetaling RV: wanneer moratoriumintresten?”, Fiscoloog (I.) 1997, nr. 168, 4-6   
 • “Antillen-route: streng arrest over onsympathieke feiten”, Fiscoloog (I.) 1996, nr. 149, 4-5 
 • “Interesten en royalty’s van vaste inrichtingen van Duitse ondernemingen”, Fiscoloog (I.) 1996, nr. 155, 2-3 
 • “Verhouding bestuurders- en grensarbeidersregeling”, Fiscoloog (I.) 1996, nr. 157, 6-7 
 • “In eigen beheer gevormde Nederlandse pensioenen”, Fiscoloog (I.) 1996, nr. 157, 4-5 
 • “Internationale chauffeurs uitgesloten van grensarbeidersregeling”, Fiscoloog (I.) 1996, nr. 153, 1-2 
 • “DBV verenigbaar met Europees gemeenschapsrecht”, Fiscoloog (I.), 1996, nr. 147, 3-6 
 • “Velasquez-doctrine voor de tweede maal zwaar onder vuur”, Fiscoloog (I.), 1995, nr. 138, 1-2 
 • “Vaste inrichting: voldoende onderling verband tussen werven”, Fiscoloog (I.) 1995, nr. 143, 6-7 
 • “Pragmatische beoordeling van het begrip stopzetting”, Fisc. Act. 1995, nr. 19, 7-8 
 • “Afzonderlijke fiscale woonplaats voor gehuwden”, Fiscoloog (I.) 1994, nr. 132, 2-3 
 • “Registratierechten op vonnissen en arresten”, Tableau 1994, nr. 18, 3-4 
 • “Progressievoorbehoud: proportionele omdeling blijft de regel bij berekening van vrijstelling”, Fiscoloog (I.) 1994, nr. 130, 6-7