Liesbet Verlinden behaalde het diploma rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven in 1985 waar zij als assistent verbonden bleef tot 1987. Datzelfde jaar behaalde zij het diploma van gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel. De lokroep van de advocatuur bracht haar aan de Antwerpse balie als eerste stagiair van Hubert Dubois. Als vennoot werkt zij inmiddels 30 jaar aan de uitbouw van dit kantoor. Zij was gedurende als die jaren werkzaam in de diverse onderdelen van het fiscaal recht en kan bogen op een rijke ervaring als fiscale pleiter en onderhandelaar. De geleidelijke uitbreiding van het kantoor liet haar toe zich nog verder te specialiseren waardoor zij de volledige afdeling regionale en lokale belasting voor haar rekening neemt. Daarnaast is zij ook een geboeid lesgever: zij was docent aan de toenmalige Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel (1989-1998) en werd in 1995 tot professor benoemd aan de Fiscale Hogeschool te Brussel. Tot vandaag doceert zij daar het vak “Regionale en lokale Belastingen”. Sinds 2003 verleent zij haar medewerking aan het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten in het kader van de selectie en opleiding van kandidaten. Zij is tevens auteur van diverse publicaties en gast van het Fiscaal Gezelschap.

“Dans les circonstances importantes,
il faut faire marcher les femmes”
(Talleyrand)

Voorkeurmateries

 • personenbelasting
 • fiscale procedure
 • invordering van belastingen
 • regionale belastingen 
  waaronder:
  • onroerende voorheffing
  • leegstandsheffing bedrijfsruimten, verkrottingsheffing woningen en gebouwen
  • milieuheffing op vaste afvalstoffen, verontreiniging door afvalwater
  • belasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen
  • lokale belastingen,waaronder:
  • algemene gemeentebelasting/provinciebelasting op gezinnen /bedrijven
  • belasting op leegstand en verwaarlozing, krotbelastingen
  • verhaalbelastingen (verwerving van de zate van openbare wegen, aanleggen en onderhouden van riolen en voetpaden, wegenuitrusting, aanleggen of uitbreiden van waterleidingnet)
  • belasting op masten en pylonen
  • belasting op tweede verblijven
  • activeringsheffing - belasting op onbebouwde kavels en bouwgronden
  • belasting op het bouwen en verbouwen, bouwwerken
  • belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen – onregelmatig parkeren
  • belasting op huis aan huisverspreiding van reclamedrukwerk
  • belasting op aanplakborden, uithangborden, lichtreclame
  • belasting op rendez-vous huizen
  • belasting op inname openbare weg – open terrassen
  • belasting op kantoorruimten / woningen met beperkte oppervlakte
  • belasting op bedrijfsvestigingen / rechtspersonen / vergunningsplichtige uitbatingen / hinderlijke bedrijven / economische entiteiten
  • huisvuilbelastingen – belasting op achterlaten van afval
  • belastingen op drijfkracht en tewerkgesteld personeel
  • belastingen op vertoningen en vermakelijkheden
  • belastingen op brandstofdistributieapparaten
  • belasting op hotelkamers

Selectie van publicaties

Boeken

 • “Lokale en Regionale belastingen”, reeks Fiscaal Compendium, Mechelen, Wolters-Kluwer 2015, 168
 • “Lokale en Regionale belastingen”, reeks Fiscaal Compendium, Mechelen, Wolters-Kluwer 2012, 194
 • “Lokale en Regionale belastingen”, in Belastingrecht in kort bestek (L. MAES en H. DE CNIJF eds), Antwerpen, Intersentia 2012, eerste en tweede editie
 • “Lokale belastingen 2000-2005, in Fiscale Rechtspraakoverzichten, VZW Fiskofoon (ed), Brussel, Larcier 2007, 110
 • “Lokale belastingen 1975-2000”, in Fiscale Rechtspraakoverzichten, VZW Fiskofoon (ed), Brussel, Larcier 2001, 87
 • Fiscolex Regionale Belastingen, Mechelen, Ced-Samson 2003, 1476

In tijdschriften

 • “Fiscale rechtspraakoverzichten – Lokale Belastingen”, T.F.R. 2007, nr. 318-319, 223-268
 • “Belastingverhogingen wegens onjuiste aangiften”, T.F.R. 1999, nr. 168, 506-508
 • “Taxatie volgens tekenen in indiciën en handgiften als tegenbewijs”, Not. Fisc. M. 1996, 150-152
 • “Abnormale en goedgunstige voordelen in het binnenland na de Wet van 22 december 1989”, T.F.R. 1990, nr. 98, 299-306